Timeregistreringssystem i en App mot Navision!

Hvordan løses integrasjon med timeregistrering over til Navision ? Prinsippet med å føre timer i et ekstern system, baseres på at timene som skal faktureres inn i Navision. Den ansatte registrerer timene sine via en App (Android eller Iphone) – eller via PC(web). Fakturering gjøres vha Prosjekt-modulen i Navison.  Først må : •    Timer overføres fra det eksterne  timesystemet •    Disse overføres til i en prosjektkladd og bokføres Deretter er det en periodisk aktivitet, som samler alle timer pr prosjekt/underprosjekt og oppretter faktura, som igjen bokføres. Alternativt hentes timene inn…

Read More