Microsoft Power BI

Microsoft Power BI er en samling av nettbaserte funksjoner og tjenester som gjør det mulig å finne og visualisere data, dele oppdagelser og samarbeide på nye, intuitive måter. Den nye versjonen lanserer også Power BI Desktop, et dedikert redigeringsverktøy for rapporter som gjør det mulig å transformere data, lage omfattende rapporter og visualiseringer og enkelt publisere til PowerBI. Den nye versjonen kan også brukes på alle de mobile enhetene.   I den nye versjonen kan du opprette instrumentbord som holder deg informert om det viktigste i bedriften. Akkurat som et instrumentbord i bilen…

Read More