Timeregistreringssystem i en App mot Navision!

Hvordan løses integrasjon med timeregistrering over til Navision ?

Prinsippet med å føre timer i et ekstern system, baseres på at timene som skal faktureres inn i Navision.

Den ansatte registrerer timene sine via en App (Android eller Iphone) – eller via PC(web).

Fakturering gjøres vha Prosjekt-modulen i Navison.  Først må :
•    Timer overføres fra det eksterne  timesystemet
•    Disse overføres til i en prosjektkladd og bokføres

Deretter er det en periodisk aktivitet, som samler alle timer pr prosjekt/underprosjekt og oppretter faktura, som igjen bokføres. Alternativt hentes timene inn i en salgs- eller serviceordre.

På denne måten for man full oversikt over timer forbrukt på ett prosjekt og hva som blir fakturert.

Denne løsningen er i full drift i 3 selskaper!

 

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan dette kan brukes i din bedrift.

Related posts

Leave a Comment