smartdok

Timeregistreringssystem i en App mot Navision!

Terje  -  feb 16, 2012  -   -  No Comments
Hvordan løses integrasjon med timeregistrering over til Navision ? Prinsippet med å føre timer i et ekstern system, baseres på at timene som skal faktureres inn i Navision. Den ansatte registrerer timene sine via en App (Android eller Iphone) – eller via PC(web). Fakturering gjøres vha Prosjekt-modulen i Navison.  Først

Read More
'